Flickan som reste ensam, Ingemar Lindahl

Flickan som reste ensam, Ingemar Lindahl
En biografi över Thora Dardel
Albert Bonniers Förlag

Flickan som reste ensam. Flickan är Thora, född Klinckowström 1899. Klinkows var en gammal adelssläkt från Stralsund som när Sverige erhållit Vorpommern i Westfaliska freden tog sig över till Sverige och så småningom adlades. Thora växer upp på slottet ute på Ekerö, Stafsund. Hon får en uppfostran i rousseansk uppfostran, fri, med guvernanter istället för skolor (som systrarna Mitford). och barnflickor. Hon blev rätt rebellisk och åkte till Paris för att studera konst innan hon var 20 år gammal. Och hon möter ”alla” i Paris och lever det glada 20-talet där, samt även Nils Dardel. Cocteau är där, Man Ray och Modigliano likaså. Samt en massa namn jag inte känner igen. Men det var oerhört mycket fest, party och dans. Middagar och soiréer både borta och hemma. Utan att en bokstav spenderas på det anar jag personal hela hennes liv som skött om både hem och barn.

Intressant porträtt av Nils von Dardels fru, Thora

Intressant porträtt av Nils von Dardels fru, Thora

I biografin, Flickan som reste ensam av Ingemar Lindahl, får vi möta Thora (född Klinckowström) som träffar Nils i Paris på 20-talet, får dottern Ingrid och är gift med honom under 10 år.

Det här är ingen kvinna som du hittar där du satt henne. Självständig men också sörjande för de sina i alla generationer. Det gäller även Nils. Hon hjälper honom och vårdar hans konstnärsskap i hela sitt liv. Han dör 1943 och hon 1995. I 50 år! Det kräver trofasthet.

Flickan som reste ensam är ett intressant tidsdokument för oss som vandrat genom många moderna museer i Europa (och kanske USA). De är alla där, fast som människor. Det dricks oceaner och festas jämt. (Hur orkade de?)

Viktigt att dessa självständiga och starka kvinnor som Thora Dardel får kliva fram. Och ge djup åt vår historia och stora konstnärer.