Frihet, Jonathan Franzen

Frihet, Jonathan Franzen
Översättning: Rebecca Alsberg
Brombergs Förlag
Stor litteratur om vad som händer när man inte har koll på sig själv och blandar ihop de privata känslorna med saken, i detta fall kvalificerat arbete för miljön – som går åt pepparn.
”Hur kan vi hålla fast vid våra ideal när allt runtomkring oss förändras?” Och vi åldras? Och möter insikter om hur vi levt våra liv.

Kommentera