Den sista kejsarinnan av Kina, Jung Chang

Den sista kejsarinnan av Kina, Jung Chang
Översättning: Ulf Gyllenhak
Norstedts Förlag
Författarinnan till Vilda svanar har forskat i nyöppnade arkiv i Kina och ger oss en målmedveten, medveten och intelligent kejsarinna, eller änkekejsarinnan Cixi som är hennes rätta titel.  Mycket lättläst och intressant om Cixis arbete med att göra Kina mer modernt. Om gamla traditioner. Om Opiumkriget och västerlandets försök till kolonisation. Hon levde mellan 1835-1908.

Kommentera