Begravningsplatsen i Prag, Umberto Eco

Begravningsplatsen i Prag, Umberto Eco
Översättning: Barbro Andersson
Brombergs Förlag
Simone Simonini, antikhandlare i Paris, tillika förfalskare. De dokument han skapar falska i sin butik tror vissa människor fortfarande är ”sanningen”.  ”…. Du skall ha klart för dig, käre Simone, förklarade han och hade nu börjat dua honom, att det som jag tillverkar är inga förfalskningar utan nya kopior av ett autentiskt dokument som gått förlorat eller som av en ren olyckshändelse aldrig upprättats men som skulle ha kunnat eller bort finnas …(sid 111)”. Den är inte mindre spännande än Rosens namn, den första boken jag läste av Umberto Exo

Kommentera