Flickan som reste ensam, Ingemar Lindahl

Flickan som reste ensam, Ingemar Lindahl
En biografi över Thora Dardel
Albert Bonniers Förlag

Flickan som reste ensam. Flickan är Thora, född Klinckowström 1899. Klinkows var en gammal adelssläkt från Stralsund som när Sverige erhållit Vorpommern i Westfaliska freden tog sig över till Sverige och så småningom adlades. Thora växer upp på slottet ute på Ekerö, Stafsund. Hon får en uppfostran i rousseansk uppfostran, fri, med guvernanter istället för skolor (som systrarna Mitford). och barnflickor. Hon blev rätt rebellisk och åkte till Paris för att studera konst innan hon var 20 år gammal. Och hon möter ”alla” i Paris och lever det glada 20-talet där, samt även Nils Dardel. Cocteau är där, Man Ray och Modigliano likaså. Samt en massa namn jag inte känner igen. Men det var oerhört mycket fest, party och dans. Middagar och soiréer både borta och hemma. Utan att en bokstav spenderas på det anar jag personal hela hennes liv som skött om både hem och barn.