Resistens – samtal 6 i Bokcirkeln

ResistensResistens – samtal 6 i Bokcirkeln

Boken vi har läst denna gång är Resistens, tankar om motstånd av Georg Klein från Albert Bonniers förlag.  Helt kort om boken kan man säga att han lite osorterat sitter i sin fåtölj och tänker på människor som haft mod att göra motstånd. Som Bach som stod på sig om sitt musikskapande och Mihály Babits som var en av 1900-talets största författare i Ungern ” Det var genom hans intellektuella metoder, hela hans mentalitet och – på senare tid – även genom sitt liv han utövade sitt inflytande …Vi kan slå fast att med Babits närvaro bland oss var det omöjligt att skriva slarvigt och omedvetet …” Ett citat av György Bálint efter Babits död. (Från boken Dagar vid Donau av Christer Enander).

Georg Klein tvingar dig som läsare ut till frågor om motstånd, alla sorter, och det är om det vårt samtal i Bokcirkeln, vårt första POD-samtal, handlar.

Att han har satt igång min tankeverksamhet kring motstånd! Det finns så många som gör motstånd, vi kan hitta dem överallt – och de som har modet att göra motstånd – är det vår skyldighet att stötta. (Ja, beroende på vad de gör motstånd mot, förstås!) Men jag tänker t ex på Hanna Gadban som i sin Min jihadbok Min Jihad – Jakten på liberal islam, vill göra oss uppmärksamma på vilka grenar inom islam som arbetar för att vara den enda officiella islamska rösten i Sverige – och det är inte de liberala muslimerna.  Jag tänker också på Jeanette Larsson, Carpe Courage som är ute och föreläser om rasism och diskriminering i Sverige.

Och till sist Mary, huvudpersonen i Aris Fioretos roman om en ung studentska i Grekland vid militärjuntans kupp på 1970-talet.  Går just nu som radioföljetong i P1. MaryDet motstånd hon uppvisar undrar jag hur många av oss som skulle klara?

Hoppas du läser Resistens av Georg Klein. Till nästa gång, 29 mars, läser vi Nora Webster av Colm Tóibín.  Välkommen att delta!