Sapiens – en kort historik över mänskligheten

SapiensSapiens – en kort historik över mänskligheten av Yuval Noah Harari är en mycket intressant och lättillgänglig genomgång av vad Sapiens haft för sig sedan vi började breda ut oss över jordklotet.
I sina resonemang går Harari ständigt utanför mitt invanda tankesystem och säger t ex  ”Vi kan inte förklara de val historien gör, men vi kan säga något viktigt om dem: De görs inte till mänsklighetens fromma.”
Jag upplever att jag fått mig många nya infallsvinklar till livs och skrivna på ett sådan sätt att jag kan komma ihåg (bara det!) och återberätta. Klart läsvärd!